Learn Macedonian language | Various chats - In the bus

Learn Macedonian | Various chats - In the bus

Various chats - In the bus in Macedonian language

Mozhete li da mi kazete kade e autobuskata stanica? Can you please tell me where the bus station is?
Dali mozam da kupam bilet vo eden pravec za Ohrid? Can I buy a one way ticket to Ohrid?
Ne, za zhal avtobusot e poln. No, unfortunately the bus is full.
Mozhete li da mi dadete povraten bilet do Tetovo? Can you give me one return ticket to Tetovo?
Kolku iznesuva povratnata karta do Tetovo? How much is the return ticket to Tetovo?
Dali vutobusot doagja na vreme? Is the bus comming on time?
Mozhete li da mi kazete kade treba da se simnam? Can you please tell me where am I supposed to get off?
Mozhete li da zastanete na slednata stanica? Can you please let me off at the next stop?